Fjernvarmeudrulningen i Vallensbæk Landsby og Vallensbæk Strand

Ændrede vilkår gør, at vi må sætte fjernvarmeudrulningen på pause

Ændrede vilkår for projektet gør, at vi har set os nødsaget til revurdere, hvordan vi lykkes med at få fjernvarme til områderne.

For at få en afklaring på projektet hurtigst muligt, er vi allerede nu gået i gang med at regne på økonomi og forholde os til de nye vilkår.

Du kan stadig tilmelde dig

Din tilmelding er ikke bindende, men den giver os mulighed for at vurdere grundlaget for udvidelsesprojektet. Send din tilmelding ved at bruge formularen.

 

Hvornår kommer fjernvarmen til dit område?

Bor du i et af vores kommende fjernvarmeområder, kan du forvente, at vi giver dig besked, så snart vi har et svar på, hvad der skal ske med fjernvarmeudrulningen – og hvornår det skal ske.

 

Tilslutningspris kommer

Vi afventer resultatet af revurderingen.