Vedtægter og bestemmelser

Vores hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand i Vallensbæk.

I vores vedtægter kan du læse om Vallensbæk Fjernvarme SYDs formål, hvad det betyder at være andelshaver, hvordan du udtræder af fjernvarmen og meget mere. 

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er en del af det samlede aftalegrundlag mellem forbruger og fjernvarmeværket.

De tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Vallensbæk Fjernvarme SYDs ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

 

//