Bestyrelsen i Vallensbæk Fjernvarme SYD

Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a. er et forbrugerejet fjernvarmeandelsselskab og derfor skal der være en bestyrelse, som varetager andelshavernes interesser, og sikre forsvarlig ledelse og drift af selskabet.

Selskabets bestyrelse består af 7 til 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst halvdelen af medlemmerne skal være andelshavere. Derudover udpeger kommunalbestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

Enhver varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er varmeaftagere, kan blive generalforsamlingsvalgt som bestyrelsesmedlem og suppleant. Læs mere i vores vedtægter.

 

Formand
Ruth Sloth Frederiksen
Ejerlejlighedsforeningen Vallensbækhus
formand@vfsyd.dk

 

Næstformand
Ingolf Mathiesen
Vallensbæk Kommune

 

Bestyrelsesmedlem
Tage Andersen
Ejerlejlighedsforeningen Vejlegårdsparken

 

Bestyrelsesmedlem
Anders Nielsen
Grundejerforeningen Nøddeboparken

 

Bestyrelsesmedlem
Kurt Riedel
Andelsboligforeningen Egeskovparken

 

Bestyrelsesmedlem
Mogens Vornøe
EF Delta Park

 

Bestyrelsesmedlem
Advokat N. Bjørn Pedersen
CEJ Ejendomsadministration A/S

 

Bestyrelsesmedlem
Lene Knudsen
Grundejerforeningen Nøddeboparken

 

Suppleant
Alex Petersen
Ejerlejlighedsforeningen Vallensbækhus​