Om Vallensbæk Fjernvarme SYD

Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a. blev stiftet den 31. januar 1970 under navnet Vejlegårdens Fjernvarmecentral a.m.b.a. Vi skiftede til det nuværende navn i 2012.

Vallensbæk Fjernvarme SYD er et A.M.B.A selskab, dvs. at vi er andelsejet. Du er andelshaver, hvis du er kunde hos os og ejer af en ejendom, som får fjernvarme fra Vallensbæk Fjernvarme SYD og har egen måler. Læs mere om hvem der er andelshaver i vores vedtægter.

Fjernvarmen er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at priserne er kostægte og fjernvarmen er non-profit. Evt. overskud betales tilbage til kunderne.

Vi forsyner i dag boligkomplekser, boligforeninger, grundejerforeninger, kommunale ejendomme, butikker samt andet erhverv med varme til opvarmning og varmt vand. 

Der er ansat én driftsleder, som står for den daglige drift i samarbejde med administrator CEJ Ejendomsadministration og rådgivende ingeniørfirma Ishøy & Madsen.

Der afholdes generalforsamling i marts måned.

VEKS - Sammen om fjernvarme siden 1982

For 40 år siden gik otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Roskilde, Rødovre og Vallensbæk – sammen om at planlægge deres fremtidige fjernvarmeforsyning baseret på kraftvarme.

I dag har vi et fælles fjernvarmesystem VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, som fordeler varmen til 12 forskellige kommuner herunder vores.

Lær mere om VEKS

Hvordan fungerer fjernvarmesystemet?

Fjernvarme er ganske enkelt varmt vand i rør.

Princippet er meget simpelt:

Et kraftvarmeværk eller et varmeværk producerer varmt vand, som sendes ud til byens boliger.

I huset eller lejligheden flyder der uendelige mængder af varmt vand i rørene, som bruges til at varme hjemmet op via radiatorer eller gulvvarme, og der er varmt vand i haner og bruser.

Når vandet har afgivet sin varme, sendes det afkølede vand retur til værket, hvor det igen varmes op.

Og sådan bliver det ved.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Video: Sådan fungerer varmeveksleren, som står på vores varmecentral.

Varmecentralen hos Vallensbæk Fjernvarme SYD har siden 1987 været tilsluttet VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S), som leverer al varmen til varmecentralen gennem varmevekslere.

Fjernvarme kan komme fra mange forskellige energikilder – derfor kan vi holde varmeprisen lav og stabil, selv når prisen på el og naturgas stiger.

Varmelast.dk kan du se live-data med fjernvarmeforbruget og den aktuelle fjernvarmeproduktion fordelt på anlæg samt CO2-udledning.

Se live-data på det dynamisk kort

//