Indkaldelse til ordinær generalforsamling

12. april 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD

Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ordinær generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD A.M.B.A., der afholdes:

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 19:00
I mødelokale Havet, Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2024 til orientering. Budgettet er godkendt på et bestyrelsesmøde i september 2023
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag fra andelshavere skal være Vallensbæk Fjernvarme SYD i hænde senest den 20. april 2024, for at blive fremsat som forslag på General forsamlingen den 30. april 2024.

Indkomne forslag kan sendes på e-mail: info@vfsyd.dk eller indleveres i vores postkasse på adressen: Delta Park 11, 2665 Vallensbæk Strand.

 

Med venlig hilsen
Ruth Sloth Frederiksen
Formand

//